Tiramisublanket

Översättning av rosylittlethings.typepad.com/TiramisuBlanket....

lm – luftmaska (eng ch)
fm – fastmaska (eng sc)
st – stolpe (eng dc)
sm – smygmaska (eng sl st)
m – maska (eng ch, sts)
Filten
Lägg upp 91 lm.
Grundvarvet (rätsidan): Virka 1 fm i tredje m från virknålen. (hoppa över nästa m, virka 2 fm i nästa m) och upprepa parentesen varvet ut. Totalt finns det nu 90 m på varvet. Vänd arbetet
Varv 2: lägg upp 1 lm, hoppa över den första m, virka 2 fm i nästa m (hoppa över 1 m, virka 2 fm i nästa m) och upprepa parentesen varvet ut. Totalt 90 m.
Upprepa varv 2 tills arbetet mates 30 inches (ca 75 cm).
Kant
Varv 1: lägg upp 1 m, virka 1 fm i varje m tills sidan tar slut, virka 2 extra fm i sidans sista m (det blir alltså 3 fm i hörnet).
Fördela 88 fm jämnt över nästa sida. Virka 3 fm (hörn) i grundvarvets nedre båge ( den båge som finns kvar efter grundvarvets fm)
Virka 1 fm i varje båge tills sidan tar slut, virka 2 extra fm i sista bågen (hörn)
Fördela 88 fm över filtens sida, virka 1 extra fm i sista m. Avsluta varvet med en sm i första fm av varvet. Totalt ska det nu finnas 348 m, med 88 m per sida och 3 m varje hörn.
Varv 2: Lägg upp 4 lm (räknas som första st). (Hoppa över en m, virka 1 st i nästa m, 1 lm) och upprepa parentesen fram till hörnet. (1 st i samma m, 1 lm), upprepa parentesen 2 gånger till.
Upprepa de två parenteserna på filtens övriga 3 sidor. Upprepa sista parentesen (1 st i samma m, 1 lm) en enda gång i sista hörnet.
Avsluta varvet med en sm i den tredje lm på de fyra lm som började varvet.
Varv 3: (Hoppa över en lm-båge, virka 5 st i nästa st, hoppa över nästa lm-båge, sm i nästa st) och upprepa runt hela filten. Klipp av och fäst garnet.
Trä ett sidenband genom stolparna på varv 2.

Inga kommentarer: